KALİTE

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda hatasız üretim gerçekleştirmek ve kaliteli

  ürünler sunmak,
• Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak işletmemize ve milli ekonomimize en üst

  düzeyde katkı  sağlamak,
• Çalışanlarımıza sürekli eğitim programları düzenleyerek kalite anlayışını benimsemelerini ve

   kalite yönetimine etkin olarak katılmalarını sağlamak,
• Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi; tedarikçilerimiz ile birlikte tüm süreçlerimiz için

  uygulamak,
• Etkin bir paylaşım ve iletişimle personelimizin çevreye olan duyarlılığını arttırıcı programlar

  oluşturmak
.